Home / Emmeti

Emmeti

Emmeti home

 

EMMETI’s vision er i perfekt overensstemmelse med den stigende bevidsthed om emner som energibesparelser og miljømæssige velfærd.

Faktisk, ved at tilbyder køleanlæg og varmepumper, der anvender klimavenlig energi samt miljøvenlige kølemider som, R410A – R134A  efter de nye EU krav fra 2014, medvirker det til at reduceres udeledningen af Co2, samtidigt med at der spares på energien.

Direktivet for vedvarende energi (VE- Direktivet) inkluderer varmepumper som en teknisk løsning, der følger de energibesparende samt miljøbeskyttelses krav om udvikling af vedvarende energikilder.

Den seneste generation af køleanlæg og varmepumper der tilbydes af EMMETI, møder den stigende efterspørgsel efter komfort i sommer og vinterperioden. Ved at udnytte den tilstedeværende energi der er tilstede i udendørsluften eller i undergrundsvandet. Og er det bedste alternativ konventionelle opvarmnings og klimaanlægsløsninger der anvender forurenede og ikke-vedvarende fossilt energi.

Top